bg_BGhrpl_PL
bg_BGhrpl_PL

оферта

Писмени преводи

Извършвам преводи във всякаква комбинация от следните езици: български - полски хърватски.

Специалист съм в областите: право, туризъммузика, техника и медицина, но съм готова да разширявам своите интереси и области на превода (напр.  бизнес или гастрономия).
Сътруднича с квалифицирани лингвисти и носителите (native speakers) на хърватски и български език (аз съм полякиня), които проверяват и консултират превода и извършват корекции. Това осигурява най-високото качество на моите преводи. Гарантирам пълна поверителност при защитата на данните.
Използвам най-модерния софтуер [CAT и OCR], който е истинската подкрепа за работата, благодарение на който поддържам терминологична последователност дори при обширни преводи и мога вярно да възпроизвеждам графики, таблици и т.н. и ефективно да превеждам от нередактируеми документи като като сканирания, снимки и др.

Имам допълнителен опит в създаването на бази данни на хърватски и български клиенти. Също така съм правила изследвания на хърватския и българския пазар за компании в областта на вътрешно обзавеждане, електронна индустрия, IT-индустрия, бижутерска индустрия, винарска индустрия, зоологическа индустрия и биохрани.

ОБЛАСТИ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Право

Дългогодишният опит в преводачеството за полиция, съдилища и други институции, участието в многобройни курсове за обучение на преводачи в областта на правото, НПО, международни организации и придобитата квалификация като заклет преводач на български език ми позволяват да превеждам писмени юридически текстове от всякакъв вид: актове за гражданско състояние [актове за раждане, брак, смърт], удостоверения, дипломи, автомобилни документи, пълномощни, извлечения от Националния съдебен регистър, съдебни писма, разрешителни за работа, удостоверения и други. Моята функция е сходна с тази на нотариус и включва не само самия превод, но и удостоверяване на съответствието на оригинала с превода или издаване на копия на преводите. Съгласно закона, благодарение на назначението от министъра на правосъдието, аз действам като държавен служител, чиито документи имат законна сила. Затова нося огромна отговорност за надеждността на заверените данни.

Туризъм
Като преводач с обширно знание в областта на туризма, подкрепено с многогодишен професионален опит като екскурзовод, превеждам рекламни материали, пътеводители и карти, интернет страници на хотели и градове, проекти по трансгранично сътрудничество - особено текстове по подводен и религиозен туризъм, и т.н.

Музика
Повече от 20 години на музикалната практика и придобиване на стриктно теоретично-музикалното знание позволяват ми да извършвам висококачествен писмен превод на научни текстове в областта на музиката, музикални анализи, книги посветени на историята на музиката и музикознание, концертни и фестивални материали, либрета, текстове на песни, записи в музикалните ноти и др.

Технически преводи
В областта на техническите преводи имам опит в превода на наръчници, описания на продукти, технически хариктеристики и др. (механика, автомобилна индустрия, електроника, строителство). През 2020 г. станах член-преводач на Висшата техническа организация в Полша, което е най-доброто доказателство за специализация в областта на техническите преводи (инструкции, спецификации, патенти).
Сътруднича с професионалисти, работещи в различни области на науката и техниката. Благодарение на техните консултации моите преводи винаги имат най-високо качество на съдържание и на езикова форма.

Бизнес
Осигурявам комплексни преводачески услуги в областта на обслужване на фирми и индивидуални клиенти, в рамките на които предлагам преводи на интернет страници, рекламни материали, правна и техническа документация, електронна кореспонденция, проекти, материали за обучение, моно- и двуезични договори, тръжни документи, документи за регистриране на МПС и др. Предлагам всестранна помощ при създаването на компанията в Хърватия или Полша, а също така и в други страни в региона (Словения, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония).

Извършвам преводи и в други области като:
- медицина (продуктови брошури, медицински спецификации)
- гастрономия (рецепти, блогове)
- компютърни игри
- филми (субтитри)
- научни текстове (културни изследвания, литература, политически науки, теоретични текстове
за музиката, история на изкуството)
- човешките права (напр. бежанците, НПО - неправителствени организации)
- европейски проекти

Aудиовизуален превод
Извършвам преводи на филми (субтитри или аудио запис).

Извършвам преводи

Извършвам преводи във всякаква комбинация от следните езици: български - полски хърватски.

Специалист съм в областите: право, туризъммузика, техника и медицина, но съм готова да разширявам своите интереси и области на превода (напр.  бизнес или гастрономия).
Сътруднича с квалифицирани лингвисти и носителите (native speakers) на хърватски и български език (аз съм полякиня), които проверяват и консултират превода и извършват корекции. Това осигурява най-високото качество на моите преводи. Гарантирам пълна поверителност при защитата на данните.
Използвам най-модерния софтуер [CAT и OCR], който е истинската подкрепа за работата, благодарение на който поддържам терминологична последователност дори при обширни преводи и мога вярно да възпроизвеждам графики, таблици и т.н. и ефективно да превеждам от нередактируеми документи като като сканирания, снимки и др.

Имам допълнителен опит в създаването на бази данни на хърватски и български клиенти. Също така съм правила изследвания на хърватския и българския пазар за компании в областта на вътрешно обзавеждане, електронна индустрия, IT-индустрия, бижутерска индустрия, винарска индустрия, зоологическа индустрия и биохрани.

ОБЛАСТИ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Право

Дългогодишният опит в преводачеството за полиция, съдилища и други институции, участието в многобройни курсове за обучение на преводачи в областта на правото, НПО, международни организации и придобитата квалификация като заклет преводач на български език ми позволяват да превеждам писмени юридически текстове от всякакъв вид: актове за гражданско състояние [актове за раждане, брак, смърт], удостоверения, дипломи, автомобилни документи, пълномощни, извлечения от Националния съдебен регистър, съдебни писма, разрешителни за работа, удостоверения и други. Моята функция е сходна с тази на нотариус и включва не само самия превод, но и удостоверяване на съответствието на оригинала с превода или издаване на копия на преводите. Съгласно закона, благодарение на назначението от министъра на правосъдието, аз действам като държавен служител, чиито документи имат законна сила. Затова нося огромна отговорност за надеждността на заверените данни.

Туризъм
Като преводач с обширно знание в областта на туризма, подкрепено с многогодишен професионален опит като екскурзовод, превеждам рекламни материали, пътеводители и карти, интернет страници на хотели и градове, проекти по трансгранично сътрудничество - особено текстове по подводен и религиозен туризъм, и т.н.

Музика
Повече от 20 години на музикалната практика и придобиване на стриктно теоретично-музикалното знание позволяват ми да извършвам висококачествен писмен превод на научни текстове в областта на музиката, музикални анализи, книги посветени на историята на музиката и музикознание, концертни и фестивални материали, либрета, текстове на песни, записи в музикалните ноти и др.

Технически преводи
В областта на техническите преводи имам опит в превода на наръчници, описания на продукти, технически хариктеристики и др. (механика, автомобилна индустрия, електроника, строителство). През 2020 г. станах член-преводач на Висшата техническа организация в Полша, което е най-доброто доказателство за специализация в областта на техническите преводи (инструкции, спецификации, патенти).
Сътруднича с професионалисти, работещи в различни области на науката и техниката. Благодарение на техните консултации моите преводи винаги имат най-високо качество на съдържание и на езикова форма.

Бизнес
Осигурявам комплексни преводачески услуги в областта на обслужване на фирми и индивидуални клиенти, в рамките на които предлагам преводи на интернет страници, рекламни материали, правна и техническа документация, електронна кореспонденция, проекти, материали за обучение, моно- и двуезични договори, тръжни документи, документи за регистриране на МПС и др. Предлагам всестранна помощ при създаването на компанията в Хърватия или Полша, а също така и в други страни в региона (Словения, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония).

Извършвам преводи и в други области като:
- медицина (продуктови брошури, медицински спецификации)
- гастрономия (рецепти, блогове)
- компютърни игри
- филми (субтитри)
- научни текстове (културни изследвания, литература, политически науки, теоретични текстове
за музиката, история на изкуството)
- човешките права (напр. бежанците, НПО - неправителствени организации)
- европейски проекти

Aудиовизуален превод
Извършвам преводи на филми (субтитри или аудио запис).

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych