bg_BGhrpl_PL
bg_BGhrpl_PL

оферта

Езиково обучение

Предлагани езици:

 • български
 • хърватски
 • полски

Аз съм абсолвентка по хърватска и българска филология към Катедрата по славянска филология към Ягелонския университет в Краков. Имам завършен 2-годишен педагогически курс и дългогодишен опит в преподаването на чужди езиици (от 2002 г.). Преподавател съм както на индивудуални, така и на бизнес клиенти. Едновременно работя в езикови училища. Имам богатият и разнообразен педагогичен опит, който подкрепен с висше образование, допълнително обучение и собствените ми умения дава възможност за надеждна подготовка за лекции, добра организация, достъпност и творчески подход към учениците. Обучавам хора във всякаква възраст и на всяко равнище. Използвам авторска учебна програма, адаптирана към нивото и потребностите на всеки ученик. Имам различни чуждоезикови учебни материали на водещи чуждестранни издателства, както и собствени езикови материали.

Предлагани услуги:

 • индивидуални уроци
 • лекции на фирмено равнище
 • лекции в езикови школи
 • разговори - индивидуални и групови
 • разговори индивидуални и групови по Skype
 • индивидуални или групови уроци по Skype или портал My Speak Shop
 • безплатни пробни часове

Професионален опит:

2015 г. - преподавател по чужди езици (български) - (езикова школа Everest Kraków)
2014 г. - преподавател по чужди езици (хърватски, български) - (езикова школа Lingua-IT, Катовице)
2013 г. - преподавател по хърватски език (Księgowość Polska, Краков)
2012-2013 - преподавател по български език (Езикова школа T@JM, Tорун)
2009 - 2013 - учителка по чужди езици (английски) в яслите „Dzieciosfera” в гр. Лишки (Liszki)
2009 - 2011 - учителка по чужди езици (английски) в Детската градина „Dzieciosfera” в гр. Рончна (Rącznа)
2007-2008 - преподавател по чужди езици в центрове за дневна грижа в Краков (по поръчка на езикова школа „Edukacja Plus“ от Люблин)
от 2002 г. - преподавател по пиано, музика, чужди езици и общи предмети

Езиково обучение

Предлагани езици:

 • български
 • хърватски
 • полски

Аз съм абсолвентка по хърватска и българска филология към Катедрата по славянска филология към Ягелонския университет в Краков. Имам завършен 2-годишен педагогически курс и дългогодишен опит в преподаването на чужди езиици (от 2002 г.). Преподавател съм както на индивудуални, така и на бизнес клиенти. Едновременно работя в езикови училища. Имам богатият и разнообразен педагогичен опит, който подкрепен с висше образование, допълнително обучение и собствените ми умения дава възможност за надеждна подготовка за лекции, добра организация, достъпност и творчески подход към учениците. Обучавам хора във всякаква възраст и на всяко равнище. Използвам авторска учебна програма, адаптирана към нивото и потребностите на всеки ученик. Имам различни чуждоезикови учебни материали на водещи чуждестранни издателства, както и собствени езикови материали.

Предлагани услуги:

 • индивидуални уроци
 • лекции на фирмено равнище
 • лекции в езикови школи
 • разговори - индивидуални и групови
 • разговори индивидуални и групови по Skype
 • индивидуални или групови уроци по Skype или портал My Speak Shop
 • безплатни пробни часове

Професионален опит:

2015 г. - преподавател по чужди езици (български) - (езикова школа Everest Kraków)
2014 г. - преподавател по чужди езици (хърватски, български) - (езикова школа Lingua-IT, Катовице)
2013 г. - преподавател по хърватски език (Księgowość Polska, Краков)
2012-2013 - преподавател по български език (Езикова школа T@JM, Tорун)
2009 - 2013 - учителка по чужди езици (английски) в яслите „Dzieciosfera” в гр. Лишки (Liszki)
2009 - 2011 - учителка по чужди езици (английски) в Детската градина „Dzieciosfera” в гр. Рончна (Rącznа)
2007-2008 - преподавател по чужди езици в центрове за дневна грижа в Краков (по поръчка на езикова школа „Edukacja Plus“ от Люблин)
от 2002 г. - преподавател по пиано, музика, чужди езици и общи предмети

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych