bg_BGhrpl_PL
bg_BGhrpl_PL

Mарта Гмирек-Ковалска

Преводи от/на хърватски - български - полски език

Уважаеми клиенти,

Предлагам професионални услуги в областта на писмения и устния превод
от/на хърватским, български и полски език.

Завършила съм магистърската степен в Яагелонския университет  в Краков
към Катедрата по славянска филология (хърватска филология и българска филология). Постоянно се опитвам да усъвършенствам своите квалификации
и умения чрез участие както в обучения и лекции за превод, организирани
в междуфакултетската Катедра ЮНЕСКО към Ягелонския университет  в Краков, така и в семинари и различни курсове. От 2018 г. като извънреден член принадлежа към  Полското дружество на заклети и специализирани преводачи TEPIS, а от 2020 r. съм вписвана в регистъра на преводачите на Главната техническа организация. По образование съм също така
и музикант (Музикалната академия в Краков) и културен изследовател (бакалавър в Ягелонския университет  в Краков).

От 2010 г. съм преводач на свободната практика. Специализирам в областта
на туризмарелигиозните изследваниябизнеса и широко разбираната култура
и изкуство (особено музиката). С удоволствие бих се захванала с преводи
в областта на медицината и електрониката, а също така и научни текстове. Интересувам се от литературен и аудиовизуален превод. Притежавам богат опит както в устните преводи (консекутивни и симултанни по време на конференции, официални делегации, превод по време на срещи и преговори и като т.нар. придружаващ преводач), така и в писмените преводи (специализирани текстове, художествена литература, документи и правни актове, рекламни текстове, превод и писане на субтитри и т.н.). За повече информация: Писмени преводи
и Устни преводи.

В преводаческа си практика използвам опита и знанията, които съм придобила
в досегашната си работа - в областта на туризма и образованието, както и
в сътрудничеството с неправителствени организации.  Имам опит като лицензиран екскурзовод за Краков и чужбина на полски, български и хърватски / сърпски език. Специализираната лексика разширявам чрез интереса си
към политика, история, психология, педагогика, правата на човека, култура
и изкуство, класическа и джазмузика, литература, пътуване и животни (кучето ми е родом от българското Черноморие).

Езиците са истинската ми страст!

 Марта Ковалска, преводач за полски, хърватски и български език

КВАЛИФИКАЦИИ
2020 г. - вписване в регистъра на преводачите на Главната техническа организация (рег. № 11617), хърватски език, български език
2018 г.- извънреден член на Полското дружество на заклети и специализирани преводачи TEPIS  (Рег. № 1524)
2013 г. - магистърска степен - хърватска филология към Ягелонския университет  в Краков, Катедра по славянска филология
2013 г. - магистърска степен - българска филология към Ягелонския университет  в Краков, Катедра по славянска филологияи
2010 г. – бакалавърска степен – специалност „Славянска култура и езици:
с хърватски език“ (културни изследвания) към Ягелонския университет в Краков
От 2012 г. - участие в лекциите по теория и практика на превода в рамките
на проекта от Катедра Юнеско към Ягелонския университет  в Краков

Преводи от/на хърватски - български - полски език

Уважаеми клиенти,

Предлагам професионални услуги в областта на писмения и устния превод
от/на хърватским, български и полски език.

Завършила съм магистърската степен в Яагелонския университет  в Краков
към Катедрата по славянска филология (хърватска филология и българска филология). Постоянно се опитвам да усъвършенствам своите квалификации
и умения чрез участие както в обучения и лекции за превод, организирани
в междуфакултетската Катедра ЮНЕСКО към Ягелонския университет  в Краков, така и в семинари и различни курсове. От 2018 г. като извънреден член принадлежа към  Полското дружество на заклети и специализирани преводачи TEPIS, а от 2020 r. съм вписвана в регистъра на преводачите на Главната техническа организация. По образование съм също така
и музикант (Музикалната академия в Краков) и културен изследовател (бакалавър в Ягелонския университет  в Краков).

От 2010 г. съм преводач на свободната практика. Специализирам в областта
на туризмарелигиозните изследваниябизнеса и широко разбираната култура
и изкуство (особено музиката). С удоволствие бих се захванала с преводи
в областта на медицината и електрониката, а също така и научни текстове. Интересувам се от литературен и аудиовизуален превод. Притежавам богат опит както в устните преводи (консекутивни и симултанни по време на конференции, официални делегации, превод по време на срещи и преговори и като т.нар. придружаващ преводач), така и в писмените преводи (специализирани текстове, художествена литература, документи и правни актове, рекламни текстове, превод и писане на субтитри и т.н.). За повече информация: Писмени преводи
и Устни преводи.

В преводаческа си практика използвам опита и знанията, които съм придобила
в досегашната си работа - в областта на туризма и образованието, както и
в сътрудничеството с неправителствени организации.  Имам опит като лицензиран екскурзовод за Краков и чужбина на полски, български и хърватски / сърпски език. Специализираната лексика разширявам чрез интереса си
към политика, история, психология, педагогика, правата на човека, култура
и изкуство, класическа и джазмузика, литература, пътуване и животни (кучето ми е родом от българското Черноморие).

Езиците са истинската ми страст!

 Марта Ковалска, преводач за полски, хърватски и български език

КВАЛИФИКАЦИИ
2020 г. - вписване в регистъра на преводачите на Главната техническа организация (рег. № 11617), хърватски език, български език
2018 г.- извънреден член на Полското дружество на заклети и специализирани преводачи TEPIS  (Рег. № 1524)
2013 г. - магистърска степен - хърватска филология към Ягелонския университет  в Краков, Катедра по славянска филология
2013 г. - магистърска степен - българска филология към Ягелонския университет  в Краков, Катедра по славянска филологияи
2010 г. – бакалавърска степен – специалност „Славянска култура и езици:
с хърватски език“ (културни изследвания) към Ягелонския университет в Краков
От 2012 г. - участие в лекциите по теория и практика на превода в рамките
на проекта от Катедра Юнеско към Ягелонския университет  в Краков

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych